Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 13 2019

yagaau

November 11 2019

yagaau
0806 4308
nomnomnon
Reposted fromdebsy91 debsy91 viaarrependimento arrependimento
yagaau
4169 c7ec
Reposted fromfungi fungi viaarrependimento arrependimento
yagaau
4835 3ca9
Reposted fromcupandcup cupandcup viaarrependimento arrependimento
yagaau
7547 4e19
jak najwięcej

November 08 2019

yagaau
yagaau
9113 cbd3 500
Reposted frompiehus piehus viamalamarcelka malamarcelka
yagaau
6812 24c4 500
Reposted fromfeegloo feegloo viamalamarcelka malamarcelka
yagaau
9362 3cd6 500
Reposted fromwyczes wyczes viamalamarcelka malamarcelka
yagaau
Reposted fromFlau Flau viamalamarcelka malamarcelka
yagaau
4715 261f 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viamalamarcelka malamarcelka
yagaau
4149 a46d 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamalamarcelka malamarcelka
yagaau
6837 3d63 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viamalamarcelka malamarcelka
yagaau
8431 6abf
Reposted fromgifdrop gifdrop viamalamarcelka malamarcelka
yagaau
2558 376b
Naukowo. 
Reposted fromi-ann i-ann viapeper peper
yagaau
yagaau
Mój ojciec radził, żeby nigdy nie roztrząsać powodów decyzji, kiedy już klamka zapadnie. 
— Andrew Motion - "Silver. Powrót na Wyspę Skarbów"
yagaau
yagaau
Prześpij ten problem. Jak się obudzisz i się okaże, że świat dalej istnieje, to znaczy, że nauczysz się z nim żyć.
— A. Staniszewska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl